کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

« لیست کارگاه ها ودوره های آموزشی مرکز مشاوره وخدمات روانشناختی مهرآفرین

دكتر رضاعلي نوروزي

عنوان فعاليتها و كارگاه ها

مدت زمان

مبلغ(ريال)

     

فرزندپروري مقدماتي

12 ساعت

850000

فرزند پروري پيشرفته

12ساعت

850000

كار فلسفي با كودك

12 ساعت

850000

آموزش تفكر منطقي كودك

12 ساعت

850000

مهارتهاي زندگي

12 ساعت

850000

سبك زندگي اسلامي

8  ساعت

550000

 
آقاي محمد رضا مرادي

عنوان فعاليتها و كارگاه ها

مدت زمان

مبلغ (ريال)

اختلالات يادگيري

32 ساعت

2500000

تفسير نقاشي

20 ساعت

1600000

 
خانم طاهره بابازاده

عنوان فعاليتها و كارگاه ها

مدت زمان

قيمت( ريال)

پرورش خلاقيت

 8 ساعت

650000

آموزش تفکر (ویژه مربیان و والدین)

 8 ساعت

650000

پرورش تفکر ارزیابانه (ویژه نوجوانان)

 8 ساعت

650000

پرورش اعتماد به نفس کودکان

 8 ساعت

650000

شیوه های اصلاح رفتار

 8  ساعت

650000

آموزش مهارتهاي زندگي به کودکان

20 ساعت

1500000

آموزش مهارتهاي زندگي به بزرگسالان

20 ساعت

1500000

 
خانم مريم صانعي

عنوان فعاليتها و كارگاه ها

مدت زمان

مبلغ(ريال)

ارتقاي توانمندي زوجين در حل مشكلات ارتباطي

12 ساعت

850000

آموزش مهارتهاي پيش از ازدواج

12 ساعت

850000

مادران حرفه اي

12 ساعت

850000

پرورش هوش هیجانی کودک (ویژه مربیان و والدین)

12 ساعت

850000

تفسير آزمون هوش هیجانی

5 ساعت

400000

مداخله در بحران طلاق

12 ساعت

850000

 

 خانم آسيه محسني

آموزش مهارتهاي حل تعارض  و كنترل خشم  و مذاكره

12 ساعت

850000

آموزش مهارت کنترل خشم و حل مساله

12 ساعت

850000

آموزش اصول و تكنيك درمان ADHD(بيش فعالي) در كودكان

12 ساعت

850000

 
خانم منيره عابدي

عنوان فعاليتها و كاركاه ها

        مدت زمان

      مبلغ(ريال)

آموزش فلسفي به كودكان

       12 ساعت

850000

آموزش تفكر به كودكان

       12 ساعت

850000

خلاقيت ادبي

       12 ساعت

850000

شعر و داستان

      12 ساعت

850000

مهارتهاي معلمي و روش تدريس

      12 ساعت

850000

 

خانم طاهره مهدوي

عنوان فعاليتها و كارگاه ها

    مدت زمان

    مبلغ(ريال)

مهارتهاي تحصيلي (انگيزه تحصيلي  يادداشت برداري-خلاصه نويسي)

12 ساعت

850000

تقويت حافظه – تكنيكهاي مطالعه صحيح- مهارت امتحان  وتست زني

12 ساعت

850000

تيپ شناسي ،شناخت خود و ارتباط آن با انتخاب شغل

10 ساعت

800000

انتخاب رشته صحيح در مقطع دبيرستان

12 ساعت

850000

انتخاب رشته صحيح در مقطع دانشگاه

12 ساعت

850000

 

خانم اعظم اميرخاني

عنوان فعاليتها و كارگاه ها

       مدت زمان

مبلغ(ريال)

مهارتهاي تحصيلي

12 ساعت

850000

 
اقای علی سلیمانی

عنوان فعاليتها و كارگاه ها

مدت زمان

مبلغ(ريال)  هر جلسه

پرورش کودک خوش بین

4 ساعت

500000

آموزشی روابط انسانی و سالم

12 ساعت

850000

آموزشی پرورش شخصیت سالم

12ساعت

850000

آموزشی آسیب شناسی روانی

12 ساعت

850000

 
اقای مجید اکبری

عنوان فعاليتها و كارگاه ها

       مدت زمان

مبلغ(ريال)

مدیریت و کنترل خشم در کودکان

6 ساعت

500000

اختلالات عادتی( انگشت مکیدن و ....) و اختلالات رفتاری ( لجبازی و ....) در کودکان

6 ساعت

500000

هوش و راه های افزایش آن

6 ساعت

500000

اختلالات در حیطه کودکان ( اختلال یادگیری، بیش فعالی، اختلال جنسی و ...)

6 ساعت

500000

 
کارگاه ویژه مرکز: ارتقای هوش هیجانی

70000

مرکز مشاوره مهرآفرین

20الی25

8

کارگاه ارتقای مولفه درون فردی(خودآگاهی، ابرازوجود، اسقلال، عزت­نفس و خودشکوفایی)؛ ویژه بزرگسال

1

70000

مرکز مشاوره مهرآفرین

20الی25

8

کارگاه ارتقای مولفه بین­فردی(مسئولیت­پذیری­اجتماعی، روابط­بین­فردی و همدلی)؛ ویژه بزرگسال

2

70000

مرکز مشاوره مهرآفرین

20الی25

8

کارگاه ارتقای مولفه سازگاری(واقع­گرایی، انعطاف­پذیری و حل­مسئله)؛ ویژه بزرگسال

3

70000

مرکز مشاوره مهرآفرین

20الی25

8

کارگاه ارتقای مولفه مدیریت استرس(تحمل­فشارروانی و کنترل تکانه)؛ ویژه بزرگسال

4

70000

مرکز مشاوره مهرآفرین

20الی25

8

کارگاه ارتقای مولفه خلق عمومی(شادمانی و خوش بینی)؛ ویژه بزرگسال

5

70000

مرکز مشاوره مهرآفرین

20الی25

8

کارگاه فرزندپروری با محوریت پرورش:خودآگاهی، ابرازوجود، اسقلال، عزت­نفس و خودشکوفایی ؛ ویژه بزرگسال

6

70000

مرکز مشاوره مهرآفرین

20الی25

8

کارگاه فرزندپروری با محوریت پرورش:مسئولیت­پذیری­اجتماعی، روابط­بین­فردی و همدلی ؛ ویژه بزرگسال

7

70000

مرکز مشاوره مهرآفرین

20الی25

8

کارگاه فرزندپروری با محوریت پرورش:واقع­گرایی، حل­مساله و انعطاف­پذیری ؛ ویژه بزرگسال

8

70000

مرکز مشاوره مهرآفرین

20الی25

8

کارگاه فرزندپروری با محوریت پرورش:تحمل­فشارروانی و کنترل تکانه ؛ ویژه بزرگسال

9

70000

مرکز مشاوره مهرآفرین

20الی25

8

کارگاه فرزندپروری با محوریت پرورش: خوش­بینی و شادمانی ؛ ویژه بزرگسال

10

70000

مرکز مشاوره مهرآفرین

10الی15

15

کلاس ارتقای مولفه درون فردی(خودآگاهی، ابرازوجود، اسقلال، عزت­نفس و خلاقیت)؛ ویژه کودکان

11

70000

مرکز مشاوره مهرآفرین

10الی15

15

کلاس ارتقای مولفه بین­فردی(مسئولیت­پذیری­اجتماعی، روابط­بین­فردی و همدلی)؛ ویژه کودکان

12

70000

مرکز مشاوره مهرآفرین

10الی15

15

کلاس ارتقای مولفه سازگاری(حل­مساله، انعطاف­پذیری و واقع­گرایی)؛ ویژه کودکان

13

70000

مرکز مشاوره مهرآفرین

10الی15

15

کلاس ارتقای مولفه مدیریت استرس(تحمل­فشارروانی و کنترل تکانه)؛ ویژه کودکان

14

70000

مرکز مشاوره مهرآفرین

10الی15

15

کلاس ارتقای مولفه خلق­عمومی(شادمانی و خوش­بینی)؛ ویژه کودکان

15

200000

مرکز مشاوره مهرآفرین

20الی25

15

دوره تربیت مربی با محوریت مولفه درون­فردی( خودآگاهی، ابرازوجود، اسقلال، عزت­نفس و خلاقیت) با اعطای گواهی نامه از دانشگاه علمی-کاریردی

16

200000

مرکز مشاوره مهرآفرین

20الی25

15

دوره تربیت مربی با محوریت مولفه بین­فردی( مسئولیت­پذیری­اجتماعی، همدلی و روابط­بین­فردی) با اعطای گواهی نامه از دانشگاه علمی-کاریردی

17

200000

مرکز مشاوره مهرآفرین

20الی25

15

دوره تربیت مربی با محوریت مولفه سازگاری( واقع­گرایی، حل­مساله و انعطاف­پذیری) با اعطای گواهی نامه از دانشگاه علمی-کاریردی

18

200000

مرکز مشاوره مهرآفرین

20الی25

15

دوره تربیت مربی با محوریت مولفه مدیریت استرس( تحمل­فشارروانی و کنترل تکانه) با اعطای گواهی نامه از دانشگاه علمی-کاریردی

19

200000

مرکز مشاوره مهرآفرین

20الی25

15

دوره تربیت مربی با محوریت مولفه خلق­ عمومی (شادمانی و خوش­بینی) با اعطای گواهی نامه از دانشگاه علمی-کاریردی

20