نیمه تاریک وجود

شما باید برای شکوفا کردن استعداد خود وارد تاریکی شوید. وقتی ما هر احساس یا انگیزه ای را سرکوب می کنیم، قطب مخالف آن را نیز سرکوب می کنیم. اگر ما زشتی خود را انکار کنیم، از زیبایی خود کم می کنیم. اگر ترس خود را انکار کنیم، از شجاعت خود کم می کنیم. اگر طمع خود را انکار کنیم، از بخشش خود می کاهیم. اندازه کامل ما بیشتر از چیزی است که حتی بتوانیم آن را تصور کنیم» – برگرفته از نیمه تاریک دنبال کنندگان نور، می ۱۹۹۸

دبی فورد، در پرفروش ترین روزنامه نیویورک تایمز، به بررسی فرآیند شگفت انگیز طرح می پردازد – جایی که ما ویژگی های ناخواسته خود را به دیگران منتقل می کنیم – و نشان می دهیم که چگونه تاریک ترین تمایلات ما، وقتی که در بر گرفته می شوند، می توانند برای تغذیه رویاهای ما استفاده شوند. شما می توانید به معنی واقعی کلمه احساس کنید که شانه هایتان و میزان عصبانیت شما بعد از انجام تمرین های انتقالی در پایان هر فصل کم شده است. این سفر شجاعانه را در نیمه تاریک خود انجام داده و کلید پذیرش خود را پیدا کنید.

 

کتاب : نیمه تاریک وجود

نویسنده: دبی فورد

ترجمه : فرناز فرود

 

 

دانلود فایل ( 15.1 مگابایت __ pdf )