کتاب آموزش و زندگی بهتر

زندگی بهتر آرمانی است که بشر برای رسیدن به آن تلاش می‌کند. این زندگی بهتر معانی و تفاسیر وسیعی را دربرمی‌گیرد. بخشی از این تفسیر، درمورد نحوه آموزش و تربیت کودکان است.

در این قسمت به معرفی کتابی در این زمینه می‌پردازیم. کتاب آموزش و زندگی بهتر، نوشته برتراند راسل کتابی مفید در این زمینه است.

در دنیای امروز بیش از همیشه متوجه تربیت کودکان شده اند و تعلیم و تربیت صحیح کودکان موضوع روز است. برتراند راسل در این کتاب صفات لازمه انسان کامل را ترسیم کرده است و این کتاب می تواند راهنمای خوبی برای والدین و مربیان باشد.

همه ما میدانیم که بچه ها در ابتدای تولد موجودی خام و بی تجربه هستند و این ما هستیم که باید به آنها شکل و ترکیب صحیح و مفید بدهیم تا بتوانیم با تربیت صحیح کودکان زندگی بهتری برای آنها بسازیم و آنها را خوشبخت کنیم. در دنیا پدر و مادرانی وجود دارند که نگران ترببیت فرزندان خود هستند و مایل هستند بدانند چگونه می توانند فرزند خود را به خوبی تربیت کنند اما از طرفی از سپردن فرزند به مدرسه و یا به دست افرادی که صلاحیت تربیت او را ندارند می ترسند.

برای تعلیم و تربیت صحیح ، پدران و مادران باید وجدان آگاه و بیدار داشته باشند. بایستی هدف اجتماع تربیت صحیح و اصولی بچه باشد. پدران و مادران عاقل فرزند خود را به بهترین مدارس می فرستند و در صورت نداشتن درآمد کافی برای این کار از مدارس معمولی استفاده میکنند. هدف افراد رسیدن به سعادت است اما روش ها و نظامات برای رسیدن به هدف متمایز است به همین دلیل والدین باید مراقب باشند با استفاده از اصول اساسی و علمی به  تربیت فرزند خود بپردازند. در این راه باید از روانشناسان و مشاورین خبره در این زمینه راهنمایی بخواهند.

کتاب: آموزش و زندگی بهتر

نویسنده: برتراند راسل

ترجمه : ناهید فخرایی

دانلود فایل ( 1.2 مگابایت __ pdf )