هنر عشق ورزیدن

عشق مرز ندارد عزیزِ من. هیچ وقت نداشته است. عشق محدوده تعیین نمی‌کند. من می‌توانم تمام مردم دنیا را به صرف یک لیوان چای دعوت کنم. می‌توانم با یک غریبه ساعت‌ها گفتگو کنم و حتی عاشق نحوه پلک زدنش بشوم. می‌توانم بدون هیچ دلیلی دنبال گربه‌ای در خیابان راه بروم و لذیذترین غذای دنیا را به پایش بریزم. می‌توانم عاشق یک ولگرد کارتن خواب بشوم و در وصفش یک غزل بنویسم. برای آدمی که در اتوبوس کنارم می‌نشیند شعری بخوانم. زیر سیگار هر انسان ناراحتی فندک بگیرم. می‌توانم پشت در هر خانه‌ای، یک نامه ی عاشقانه با یک جعبه شکلات جا بگذارم و فرار کنم. می‌توانم یک دسته گل بخرم و در خیابان به هرکه برخوردم یکی از آن گلها را تقدیمش کنم… به بچه‌ای که از کنارم می‌گذرد، به آن مردی که گوشه‌ی خیابان پک‌های عمیق به سیگارش می‌زند، به آن از کوره در رفته‌ای که دارد فحش‌های رکیک می دهد…

عشق مرز ندارد عزیز جان، منحصر به یک نفر نیست… عشق را باید نثار همه چیز و همه کس کرد. وگرنه جهان بوی گند می‌گیرد.

کتاب هنر عشق ورزیدن را بخوانید تا مسئله‌ی وجود انسان را درک کنید، تا عشق پدر و مادر نسبت به فرزندان را درک کنید، تا معشوق را درک کنید و تا عشق به خود را در کنید.

یکی از موضوعات مهم و متفاوت در مورد کتاب هنر عشق ورزیدن این است که پس از بررسی مفصل عشق از جنبه نظری، به تمرین عشق پرداخته شده است. اما اشتباه نکنید. اریک فروم فرمول یا راهنمایی برای عشق ورزیدن ارائه نمی‌کند. اریک فروم در تمرین عشق، خود واقعی انسان را هدف قرار دهد و به تکامل او کمک می‌کند.

 

کتاب: هنر عشق ورزیدن

نویسنده: اریک فروم

ترجمه: پوری سلطانی

دانلود فایل ( 6.2 مگابایت __ pdf )