فیلم های آموزشی
انیمیشن کم نظیر پدر و دختر

انیمیشن کم نظیر پدر و دختر. نبود فیزیکی یا روانی پدر، می تواند اثرات بلند مدتی روی کودکان داشته باشد. ببینید و بیندیشید.

دانلود فایل ( 18.9 مگابایت __ mp4 )