فیلم های آموزشی
فیلم کوتاه درون

فیلم کوتاه "درون " inside یکی از بهترین فیلم های کوتاه جهان است که در 5 دقیقه به روشنی برای شما توضیح میدهد که در ذهن یک بیمار روانی که از اختلال شخصيتي چندگانه يا چندشخصیتی رنج میبرد چه میگذرد .
در واقع شاید فکر کردن به اینکه بیماران روانی چه میکشند مشکل باشد یا بازسازی و تصور کردن وضعیت آنها با ذهن سالم ما سازگاری نداشته باشد .
این فیلم كوتاه با فضاي خود برای ما روشن تر و بازتر میکند تا یک بیمار روانی را بهتر بشناسیم و درک کنیم .
بعد از این فیلم امکان ندارد رفتار شما با اطرافیانتان که شاید از بیماری روانی رنج میبرند مثل گذشته باشد .

دانلود فایل ( 21.0 مگابایت __ mp4 )