درباره این مطلب
    جهت ارسال این مطلب به دوستانتان لطفا آدرس ایمیل خودتان به همراه آدرس ایمیل گیرنده را در فرم زیر وارد کنید و کلید ارسال را بزنید.

    در صورتیکه قصد ارسال مطلب به بیش از یک نفر را دارید آدرس ها را با کاما (,) از هم جدا کنید.
    ایمیل فرستنده

    ایمیل گیرنده

    توضیحات


فوايد امتحان

 فوايد امتحان را در دو دسته ي كوتاه مدت و بلند مدت  مورد بررسي قرار مي دهيم.
به فهرست زير توجه كنيد :
1 . 
امتحان موجب تقويت مهارت هاي نوشتاري  مي شود.
2 . 
امتحان به افزايش سطح توان مندي دانش آموزان جهت مديريت زمان و برنامه ريزي بهتر كمك مي كند.
3. 
به وسيله ي امتحان دانش آموزان از نقاط ضعف و قوت خود آگاهي پيدا مي كنند.
4. 
امتحان كمك مي كند تا معلم از اشكالات دانش آموزان آگاهي بيشتري پيدا كند.
5. 
امتحان، دانش آموزان را از انتظارات واقعي معلمان آگاه مي سازد.
6. 
امتحان موجب تكرار و تمرين بيشتر مطالب و پايداري بهتر مطالب در حافظه مي شود.
7. 
با كسب نمرات دلخواه در امتحان، اعتماد به نفس دانش آموز افزايش مي يابد.
8 . 
وقتي دانش آموز در شرايط امتحان قرار مي گيرد تلاش و كوشش او براي يادگيري، بيشتر خواهد شد.
9 . 
امتحان انگيزه دانش آموز را براي مطالعه و مرور مطالب ، بيشتر مي كند.
10 .
امتحان راهكارهاي مفيدي جهت تدريس بهتر و مؤثرتر در اختيار معلم قرار مي دهد.
11 .
امتحان كمك مؤثري به تشخيص نيازها و استعدادهاي دانش آموزان  خواهد كرد .
12 . 
با قرار گرفتن در موقعيت امتحان، ظرفيت دانش آموز براي رويارويي با چالش ها و موقعيت هاي تحت فشار بعدي زندگي افزايش مي يابد.
13 .
امتحان، قدرت تجزيه و تحليل دانش آموزان را تقويت مي كند.
14 .
امتحان موجب تقويت توانايي مهارت هاي مربوط به حل مساله مي شود.
15.
امتحان فرصتي براي مرور و تسلط بيشتر بر مطالب درسي را فراهم مي سازد.
16.
امتحان به تقويت قوه ي استدلال دانش آموزان كمك مي كند.
17. 
امتحان به تقويت حافظه و فعال تر ساختن حافظه كمك مي كند.
18.
امتحان موجب تقويت و رشد مهارت هاي  پاسخ دهي در دانش آموزان مي شود .

 

نویسنده:

سرکار خانم رامشگر

ارسال نظر
تنها اعضای سایت قادر به ارسال نظر برای مطالب هستند. جهت ورود و عضویت در سایت کلیک کنید.

آخرین نظرات کاربران