درباره این مطلب
    جهت ارسال این مطلب به دوستانتان لطفا آدرس ایمیل خودتان به همراه آدرس ایمیل گیرنده را در فرم زیر وارد کنید و کلید ارسال را بزنید.

    در صورتیکه قصد ارسال مطلب به بیش از یک نفر را دارید آدرس ها را با کاما (,) از هم جدا کنید.
    ایمیل فرستنده

    ایمیل گیرنده

    توضیحات


تفاوت زنان و مردان - تفاوت احساسی

 

الف:احساسات و عواطف

زن از مرد عاطفی تر است...احساسلت زن صلح جویانه تر,جوشانتر و سریعتر از مردان است...

عواطف مرد کمتر و کندتر از زنان است...

زنان در فشارهای روحی نیاز به همدردی و روابط حمایتی دارند و نه راه حل های مردان...

مردان در فشارهای روحی به درون لاک خود رفته و سعی در حل کردن موضوع به تنهایی و مستقل دارند...

ب:غم و ناراحتی:

گستره منطقه ای از مغز که در هنگام درگیری زنان با خاطرات غم انگیز فعال میشود هشت برابر مردان است...

رنج و عزا در جنس زن بیشتر با گریه و افسردگی ظاهر میشود و برای آنان موضوعات جزئی به اندازه موضوعات بزرگ مهم است...

مرد ناراحتی خود را کمتر با گریه نشان میدهد و در هنگام غم پرخاشگری و استقلال طلبی اش بیشتر است...

زنان با کوچکترین ناراحتی گریه و مردان هنگام ناراحتی سکوت میکنند...

ج:عشق

زنان از راه شنیدن تحت تأثیر قرار میگیرند و مردان بیشتر از راه دیدن عاشق میشوند...

زنان در عشق بیشتر به نیازهای احساسی توجه,درک,احترام, صمیمیت, تأیید و اطمینان مجدد نیاز دارند...در واقع میخواهند شاهزاده زندگی همسر خود باشند...

مردها به اعتماد, پذیرش,قدردانی,تحسین و تصدیق و تشویق نیاز دارند...در واقع میخواهند قهرمان زندگی همسرشان باشند...

نویسنده:

سمیه موسوی...دانشجوی دکتری مشاوره خانواده...

 

ارسال نظر
تنها اعضای سایت قادر به ارسال نظر برای مطالب هستند. جهت ورود و عضویت در سایت کلیک کنید.

آخرین نظرات کاربران